• 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.JPG
 • 6.JPG
 • 7.JPG
 • 8.JPG
 • 9.JPG
 • 10.JPG
 • 11.JPG
 • 12.JPG
 • 13.jpg
 • 14.JPG
 • 15.JPG

 

לתושבי חמד שלום וברכה

עם כניסת הועד לתפקידו אני מאחל בהצלחה לחברי הועד חגי שוהם, מיכאל הלר, שלמה גולדברג ויצחק קמינסקי. וכן לניסים טל נציג המושב במועצה. אני מודה לחברי הועד היוצא בראשות שמואל רוזנמן, למרליס אהרוני שתמשיך לרכז את תחום החינוך במסגרת ועדת חינוך, לשרי'ה קב וכן לאליעזר סלומון נציג המושב במועצה.
אנו מברכים את ראש המועצה החדש מר דוד יפרח שנבחר במקום מר מנשה משה ז"ל שהלך לעולמו ושולחים תנחומים למשפחת משה. אנו מקווים כי הרוח החדשה הנושבת כיום במסדרונות המועצה תביא איתה מדיניות חדשה של שיתוף פעולה עם המושב, ולא פחות חשוב - תקציבים נדרשים.
אנו לומדים את ההיבטים התפעוליים והכלכליים הכרוכים בניהול המושב, כולל תפעול המעון והצהרון, הקשר בין הועדים במושב, הקשר עם המועצה האזורית, וכו'. לצורך כך אנו נעזרים באנשי מקצוע ובעלי ניסיון תושבי המושב. זו הזדמנות להודות להם על עזרתם החשובה.
עם סיום תהליך ניתוח החומר נרענן את נהלי העבודה הטעונים רענון, ע"פ עקרונות מינהל תקין ושקיפות מלאה, כפי שהתחייבנו.
בימים אלה מתבצעות עבודות פיתוח אינטנסיביות באזור בית הספר. זיהינו מספר בעיות הקשורות בתכנון הכביש ובהיעדר פתרונות נאותים להורדה ואיסוף ילדים ליד בית הספר והגנים החדשים. אנו עומדים בקשר הדוק עם ראש המועצה והצוות המקצועי ומקבלים מהם שיתוף פעולה מלא ואוזן קשבת, לבעיות שהעלינו, ולפתרונות שהצענו.
אנו מחדשים את המסורת של שיתוף הציבור במתרחש במושב, הן באמצעות אתר האינטרנט והן באמצעות דפי מידע. תגובות, הצעות והערות יתקבלו בברכה.

פסח כשר ושמח לכל תושבי חמד

דובי שוהם

יו"ר ועד מקומי חמד